Bemutatkozás

A LEASCENTER Kft. 1992. évben alakult meg 1.000.000 Ft-os törzstőkével. Az indulás évében a társaság elsősorban lízing- és külkereskedelmi tevékenységgel foglalkozott. A tulajdonosi kör változása után tevékenysége - az Állami Bankfelügyelet engedélye alapján - pénzintézeti tevékenységgel bővült, ennek az engedélynek a birtokában döntően faktoring ügyletekkel, privatizációs projektekben pénzügyi tanácsadással kezdett foglalkozni.

A LEASCENTER Kft. törzstőkéje 1995. március 1-jén 27.500.000 Ft-ra emelkedett, mely törzstőke-emelés nagyobb üzleti befektetéseket engedett meg.

A társaság 1995. évben bekerült a Pénzügyminisztérium által vezetett felszámolók hivatalos jegyzékébe 47. nyilvántartási számon, majd az NFM rendszerében az 52. helyen szerepel társaságunk. A felszámolói tevékenység megindulását követően faktoring tevékenységet már nem végzett a társaság.

A társaság felszámolói tevékenységét 1995 óta végzi. Az ország 5 Ítélőtáblájának teljes területén végzünk felszámolói, végelszámolói, vagyonrendezői, csődbiztosi, tanácsadói tevékenységet.

A társaságnál dr. Kispál Beáta, Feketéné Földi Katalin és dr Mihályi Judit végeznek felszámolói tevékenységet.

A LEASCENTER Kft. 1996 májusában az ÁPV Rt. 955/1996. (V.13.) sz. határozata alapján regisztrálták az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. Végelszámolói Szakértői névjegyzékébe 1080 névjegyzéki azonosító számon.

A Pénzügyminisztérium Hivatalos Névjegyzékébe 75-002/2000. sz. alatt bejegyzésre került társaságunk, mint kincstári biztos az alábbi területeken:

  • kereskedelem,
  • pénzügyi tevékenységek,
  • ingatlanügyek, gazdasági szolgáltatás,
  • közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás,
  • valamint az oktatás.

A LEASCENTER Kft. 2011. április 12-én felkerült a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Közraktári Felügyelete által vezetett Közraktári Felügyeleti Biztos Szakértői Névjegyzékbe.

Több jelentős cég felszámolását végeztük, végezzük az energetika, útépítés, bútorgyártás, villamos szerelés és az élelmiszeripar területén.

Megbízási szerződés alapján több olyan szakértővel állunk kapcsolatban, akik nagy tapasztalatot szereztek jelentős felszámolási, végelszámolási és csődeljárások lebonyolításában, annak valamennyi részterületével egyetemben.

A tanácsadói munkát kiterjesztettük működő gazdasági társaságokra is, amelyeknél a felszámolási eljárások során szerzett válságmenedzselési és behajtási tapasztalatainkat hasznosítjuk. E tevékenység körében társaságok felvásárlása előtt, azok átvilágítás után javaslatot terjesztünk a megbízó elé, a befektetés optimális formájára vonatkozóan, valamint akár adósi, akár hitelezői érdekképviseletet ellátunk.

Társaságunk tevékenysége az alábbiakban foglalható össze:

  • felszámolói, végelszámolói, csődbiztosi, vagyonrendezői tevékenység,
  • önkormányzati adósságrendezési eljárásban hitelezői képviselet,
  • működő cégek átvilágítása, vagyonértékelése,
  • követelés– és vagyonkezelés,
  • tanácsadói tevékenység.